TA Elteknik

Varmeløsninger og Ventilation

Varmeudgifterne er en fast – og oftest stor post på budgettet hos alle. Oftest er der store penge at spare på varmebudgettet, ved at opgradere varmeinstallationerne til et mere moderne eller mere grønt anlæg, vælge en vedvarende energikilde eller ved at foretage en energioptimering på det eksisterende varmeanlæg.

Det kan også være, at der er brug for vedligehold og reparation af jeres nuværende varmeanlæg. Enten før fyringssæsonen sætter ind eller – måske især – hvis anlægget bryder ned midt i den koldeste vinter. Det kan også være, I har brug for at få en vedligeholdelsesaftale på jeres varmeanlæg.

Uanset hvad årsagen er, kan TA-Elteknik hjælpe jer. Vi har stor erfaring med etablering, vedligeholdelse og reparation af alle former for varmeanlæg lige fra det lille oliefyr i privaten og til store og mere komplicerede fjernvarmeinstallationer.

Uanset om I har brug for ventilation eller varmeløsninger, tænker vi altid i miljøvenlige løsninger, der gør det muligt at udnytte den grønne energi. Vi kan levere pille- og halmfyr, samt opsætte varmepumper og energioptimerede løsninger inden for varme og ventilation.

Få et tilbud

Du er altid velkommmen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din el opgave

Varmeløsning

Varmeløsninger til skoler og institutioner

Driftssikre og økonomiske varmeløsninger spiller også en stor rolle på skoler og andre institutioner. Især på efter- og kostskoler hvor eleverne også bor på skolen. Her skal der være varme på i alle døgnets 24 timer.

Også her kan vi levere både traditionelle og grønne energiløsninger, ligesom vi oftest kan energioptimere jeres varmeløsning, så I kan minimere udgifterne til opvarmning yderligere. Det giver en sundere økonomi på et område, hvor der oftest er masser af andre ting, I kan bruge pengene i budgettet på.

Varmeløsning

Varmeløsninger til boligforeninger

I en boligforening har I oftest fælles varmeinstallation. Det giver den mest økonomiske opvarmning og mulighed for stordriftsfordele – både med konventionelle og alternative, grønne eller vedvarende varmeløsninger.

Også i boligforeningen er det vigtigt, at der er varme på hele tiden i fyringssæsonen, ligesom der er mulighed for at foretage energioptimeringer, som kan være med til at skære toppen af varmeregningen for alle beboerne.

 
Varmeløsning

Vedligehold og tilkaldevagt på jeres varmeanlæg

Driftssikkerheden af jeres varmeinstallation afhænger i høj grad af den løbende vedligeholdelse af anlægget. Her kan du med en fast vedligeholdelsesaftale med TA-Elteknik Øst sikre jer mod mange af de nedbrud, der tit opstår, fordi fejl og uhensigtsmæssigheder ved anlægget ikke bliver opdaget i tide.

Samtidig er det også muligt at tilkøbe en tilkaldeaftale, der sikrer jer hurtig udrykning ved pludselige nedbrud eller fejl på anlægget. Så er I sikre på, at der hurtigt kommer varme på igen, så ingen behøver at fryse.

Lad os stå for jeres varmeanlæg

Så uanset jeres behov for varmeanlæg, kan TA-Elteknik Øst hjælpe jer med den rigtige løsning eller den rigtige vedligeholdelsesaftale eller energioptimering. Kontakt os allerede i dag. Så finder vi også en løsning, der passer til jer!